Kontaktirajte nas na tel/fax: +387 35 806 371.

Oglašavanje slobodnih prostora

O G L A S

O izdavanju na korištenje slobodnih poslovnih prostora:

 

1. Predmet izdavanja na korištenje je:

 

Objekat Prozivaona I

 • Start-up br. 19.4, površina 80 m²
 • Start-up br. 19.5, površina 80 m²
 • Start-up br. 19.6, površina 80 m²

Objekat Prozivaona II

 •  Poslovni prostor, površina 60m²
 •  Poslovni prostor, površina 103m²

Objekat

 • Skladište repromaterijala, površina 1.200 m²
 • Kancelarijski prostor sprat Upravne zgrade, površina          32 m2, 16m2, 16 m2, 16 m2 16 m
 • Poslovni prostor R-dio, površina                                                         230 m2
 • Poslovni prostor Elektro radiona, površina                                          510 m2
 • Poslovni prostor Valjkara, površina                                                240 m2

 

 

Sve pojedinosti oko korištenja poslovnog prostora regulisat će se Ugovorom, u skladu sa „Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i načinu korištenja poslovnih prostora, zemljišta i usluga.

 

 

Zainteresovani mogu pogledati poslovni prostor svakim radnim danom od 08:00 – 15:00, na adresi: Ulica Proleterskih brigada broj 60, 75213 Lipnica (prostor bivšeg rudnika Lipnica).

 

 

Oglas ostaje otvoren do popunjenosti kapaciteta. Odabir poduzetnika izvršit će se na sjednicama Nadzornog odbora, a na osnovu prispjelih aplikacija. O rezultatima oglasa učesnici će biti obaviješteni telefonski ili pismenim putem. Sve potrebne informacije vezano za Oglas mogu se dobiti na slijedeći broj telefona 035/806-371.

 

2. Pravo učešća

Sva pravna i fizička lica iz zemlje i inozemstva.

 

3. Kriteriji za dodjelu poslovnih prostora

 1. Vrsta djelatnosti (proizvodna, uslužna, trgovina i dr.)
 2. Broj zaposlenih radnika
 3. Broj novouposlenih radnika
 4. Ocjena poslovne ideje
 5. Ulaganja u poslovni prostor
 6. Investicije (rekonstrukcija, adaptacija)
 7. Uticaj na lokalnu proizvodnju (konkurencija)
 8. Uticaj na okolinu (ekologija)

4. Sadržaj aplikacije

 

U aplikaciji navesti: naziv pravnog lica ili fizičkog lica, tačna adresa, broj telefona i djelatnost kojom će se baviti sa opisom uslova iz tačke 3 ovog oglasa.

 

Svi učesnici oglasa dužni su uz prijavu priložiti dokaz (zvaničan dokument ili izjavu) da su ispunjena najmanje dva uslova iz kriterija (vrsta djelatnosti, broj zaposlenih radnika i sl.)

Prednost će se dati onim učesnicima oglasa koji imaju veći broj bodova, a koji će se utvrđivati prema Pravilniku o uslovima, kriterijumima i načinu korištenja poslovnih prostora, zemljišta i usluga.

 

5. Podnošenje i otvaranje ponuda

 

Zapečaćene ponude sa naznakom „Ponuda na oglas - ne otvarati„ dostaviti na adresu:

JP RPC TUZLA – INKUBATOR „LIPNICA" D.O.O. TUZLA,

Ul.Proleterskih brigada br. 60

75213 Lipnica

 

Aplikacijski list možete preuzeti elektronskim putem sa naše web stranice klikom na sliku ispod!

oglas copy

 
Zadnji put promjenjen četvrtak, 22 Oktobar 2015 16:01

Video

Šta je RPC Tuzla?

logo orange

Pružanje podrške kategoriji start-up preduzeća u nastojanju da pokrenu vlastiti biznis i na taj način realizuju svoju poslovnu ideju i ostvare mogućnost samozapošljavanja i zapošljavanja drugih.

Naša misija i vizija

 • Podsticanje razvoja

 • Stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta

 • Pružanje poslovnih i drugih usluga

 • Sudjelovanje u lokalnom ekonomskom razvoju

 • Privlačenje domaćih i stranih investitora

Najnovije vijesti