Kontaktirajte nas na tel/fax: +387 35 806 371.

Održan skup u vezi aktivnosti na uređenju korita rijeke Joševice

U vezi započinjanja aktivnosti na uređenju korita rijeke Joševice u zgradi Gradske uprave je 27.11.2015. godine održan skup predstavnika donatora u ime Švicarske vlade sa predstavnicima Gradske uprave i Uprave RPC-a sa poduzetnicima.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://www.rpctuzla.ba/images/images/vijesti/20151208

Šta je RPC Tuzla?

logo orange

Pružanje podrške kategoriji start-up preduzeća u nastojanju da pokrenu vlastiti biznis i na taj način realizuju svoju poslovnu ideju i ostvare mogućnost samozapošljavanja i zapošljavanja drugih.

Naša misija i vizija

  • Podsticanje razvoja

  • Stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta

  • Pružanje poslovnih i drugih usluga

  • Sudjelovanje u lokalnom ekonomskom razvoju

  • Privlačenje domaćih i stranih investitora