Kontaktirajte nas na tel/fax: +387 35 806 371.

Predstavljanje modela saradnje malih i srednjih poduzeća i Općina/Opština u oblasti upravljanja rizicima u slučajevima katastrofa (DRR/DRM)

NERDA je danas javnosti predstavila model saradnje malih i srednjih poduzeća i Općina/Opština u oblasti upravljanja rizicima u slučajevima katastrofa (DRR/DRM) u 4 odabrane općine.

U okviru MarketMakers projekta na kojem je NERDA angažovana kao ko-fasilitator, realizovane su aktivnosti vezane za infrastrukturne radove zaštite/prevencije od poplava kao i aktivnosti jačanja svijesti o upravljanju rizicima u slučajevima katastrofa.

U krugu RPC-a Inkubator Lipnica je urađeno regulisanje korita rijeke Joševice u dužini od 900 metara (korito je očišćeno, regulisano i betonirano), a 30 MiS poduzeća koja su smještena u 22 građevinska objekta i koja zapošljavaju 290 radnika u RPC-u kao i okolno stanovništvo su dugoročno zaštićeni od poplava.

Ukupna vrijednost investicije iznosi 340.000,00 KM od čega je Grad Tuzla sufinansirao 90.000,00 KM, a ostatak Švicarska Vlada.

Aktivnosti su podržane od strane Vlade Švicarske.

  • 2016-09-20_11.16.12
  • IMG_1826
  • IMG_3760
  • Picture1
Zadnji put promjenjen %AM, %23 %347 %2016 %09:%Sep

Šta je RPC Tuzla?

logo orange

Pružanje podrške kategoriji start-up preduzeća u nastojanju da pokrenu vlastiti biznis i na taj način realizuju svoju poslovnu ideju i ostvare mogućnost samozapošljavanja i zapošljavanja drugih.

Naša misija i vizija

  • Podsticanje razvoja

  • Stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta

  • Pružanje poslovnih i drugih usluga

  • Sudjelovanje u lokalnom ekonomskom razvoju

  • Privlačenje domaćih i stranih investitora