Kontaktirajte nas na tel/fax: +387 35 806 371.

Slobodni prostor

O G L A S

O izdavanju na korištenje slobodnih poslovnih prostora:

1. Predmet izdavanja na korištenje je:

Skladište repromaterijala

 • 1.500 m²
 • 430 m2
 • 230 m2
 • 317 m2

Sve pojedinosti oko korištenja poslovnog prostora regulisat će se Ugovorom, u skladu sa „Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i načinu korištenja poslovnih prostora, zemljišta i usluga.

Zainteresovani mogu pogledati poslovni prostor svakim radnim danom od 08:00 – 15:00, na adresi: Ulica Proleterskih brigada broj 60, 75213 Lipnica (prostor bivšeg rudnika Lipnica).

Oglas ostaje otvoren do popunjenosti kapaciteta. Odabir poduzetnika izvršit će se na sjednicama Nadzornog odbora, a na osnovu prispjelih aplikacija. O rezultatima oglasa učesnici će biti obaviješteni telefonski ili pismenim putem. Sve potrebne informacije vezano za Oglas mogu se dobiti na slijedeći broj telefona 035/806-371.

2. Pravo učešća

Sva pravna i fizička lica iz zemlje i inozemstva.

3. Kriteriji za dodjelu poslovnih prostora

 1. Vrsta djelatnosti (proizvodna, uslužna, trgovina i dr.)
 2. Broj zaposlenih radnika
 3. Broj novouposlenih radnika
 4. Ocjena poslovne ideje
 5. Ulaganja u poslovni prostor
 6. Investicije (rekonstrukcija, adaptacija)
 7. Uticaj na lokalnu proizvodnju (konkurencija)
 8. Uticaj na okolinu (ekologija)

4. Sadržaj aplikacije

U aplikaciji navesti: naziv pravnog lica ili fizičkog lica, tačna adresa, broj telefona i djelatnost kojom će se baviti sa opisom uslova iz tačke 3 ovog oglasa.

Svi učesnici oglasa dužni su uz prijavu priložiti dokaz (zvaničan dokument ili izjavu) da su ispunjena najmanje dva uslova iz kriterija (vrsta djelatnosti, broj zaposlenih radnika i sl.)

Prednost će se dati onim učesnicima oglasa koji imaju veći broj bodova, a koji će se utvrđivati prema Pravilniku o uslovima, kriterijumima i načinu korištenja poslovnih prostora, zemljišta i usluga.

5. Podnošenje i otvaranje ponuda

Zapečaćene ponude sa naznakom „Ponuda na oglas - ne otvarati„ dostaviti na adresu:

JP RPC TUZLA – INKUBATOR „LIPNICA“ D.O.O. TUZLA,

Ul.Proleterskih brigada br. 60

75213 Lipnica

Aplikacijski list možete preuzeti elektronskim putem sa naše web stranice!

Zadnji put promjenjen %PM, %09 %563 %2019 %14:%Apr

Šta je RPC Tuzla?

logo orange

Pružanje podrške kategoriji start-up preduzeća u nastojanju da pokrenu vlastiti biznis i na taj način realizuju svoju poslovnu ideju i ostvare mogućnost samozapošljavanja i zapošljavanja drugih.

Naša misija i vizija

 • Podsticanje razvoja

 • Stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta

 • Pružanje poslovnih i drugih usluga

 • Sudjelovanje u lokalnom ekonomskom razvoju

 • Privlačenje domaćih i stranih investitora